ผู้ผลิตเครื่องกลั่นประสิทธิภาพสูง สำหรับแยกสารบริสุทธิ์ ที่มีช่วงการกลั่นใกล้เคียงกัน เช่น สารหอมระเหย หัวน้ำหอม หรือการกลั่นสารเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น แอลกอฮอล์ อะซีโตน ทูโลอีน หรือสารเคมีที่ใช้ทางด้านการแพทย์เช่น ฟอร์มาลิน ไซลีน เป็นต้น


เครื่องกลั่นสารเคมีที่ใช้แล้ว หรือสารเคมีอุตสาหกรรมให้บริสุทธิ์ ทำจากโลหะปลอดสนิมขนาด 20 ลิตรพร้อมระบบควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Solvent Recycler)


เครื่องกลั่นฟลอมารีน ไซลีน และแอลกอฮอล์ที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แบบอัตโนมัติ ขนาด 8 ลิตร (MINI-Procycler) และ 8 ลิตร (Formalin Recycling System))เครื่องกลั่นสารเคมีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักการ Spinning Band สามารถแยกส่วนสารที่กลั่นได้สูงสุด 4 ส่วน ควบคุมผ่านไมโครโปรเซสเซอร์ (High Efficiency Spinning Band Distillation)


เครื่องกลั่นแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้การกลั่นแบบ Spinning Band ให้ค่าประสิทธิภาพในการกลั่นสูง (ไม่ต่ำกว่า 50 ชั้นการกลั่น) เหมาะสำหรับกลั่นแยกน้ำมันหอมระเหย หัวน้ำหอม หรือแยกสารผสมที่มีช่วงจุดเดือดแคบ เป็นต้น (High Efficiency Spinning Band Distillation)


เครื่องกลั่นน้ำมันดิบ (Crude Oil) แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบแยกเก็บสารกลั่นแต่ละส่วนได้ เหมาะสำหรับการศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันดิบที่จะนำมากลั่น