36-100 - Systemy z wirującą wstęgą- destylacji frakcyjnej

Modele B/R 36/100 - systemy z wirującą wstęgą, wykorzystują wysokowydajne adiabatyczne kolumny destylacyjne o długościach odpowiednio 90cm


Kolumna o długości 90 cm ma taką samą średnicę i jest ustawiona na 200 półek teoretycznych


Typowe zastosowania
 • Przemysł naftowy - jest głównym odbiorcą systemów destylacyjnych z wirującą wstęgą, aparaty te dają doskonałe możliwości frakcjonowania surowców i komponentów.
 • Destylacja ropy naftowej, destylacja frakcji naftowych, destylacja komponentów paliw, destylatów średnich, olejów bazowych i komponentów olejów smarowych.
 • Dodatkowe oczyszczanie nabytych w handlu czystych rozpuszczalników i monomerów
 • Destylacja /oczyszczanie produktów naturalnych
 • Oczyszczanie i destylacja dodatków smakowych i zapachowych
 • Rozdzielanie substancji bliskich temperaturze wrzenia


Przykłady zastosowań specjalnych
 • Separacja cis i trans izomerów 1,3 dwumetylohexanu
 • Separacja cis i trans izomerów nadfluoradecaliny
 • Separacja komponentów terpentyn eukaliptusowych
 • Separacja cyklohexanonu i cyklohaxanolu
 • Separacja 2- od 3- hexanonu.
 • Separacja 2-metylo-1 Butanolu od 3-metylo-1 Butanol