Destylacji Frakcyjnej

AutoMaxx 9100 automatyczny system dla destylacji ropy naftowej i produktów naftowych wg norm ASTM D2892, D5236 i innych


Model AutoMaxx 9100 jest podzielony na dwie podstawowe sekcje, układ sterowania i moduł destylacyjny. Wszystkie moduły destylacyjne są wykonane jako moduły ruchome na kółkach dla łatwiejszego manewrowania w laboratorium.


Jedna jednostka sterująca może kontrolować kilka modułów destylacyjnych. Obie sekcje urządzenia są montowane w aluminiowym stelażu tak, aby wszystkie podzespoły były łatwo dostępne. Dodatkowo montuje się osłony ochronne z plexiglasu . Projekt całości jest zwarty i ergonomiczny.


Mini system destylacyjny frakcyjnej do ropy naftowej

Dzięki małej ilości próbki i łatwej obsłudze stworzono idealne narzędzie do przeprowadzenia destylacji ropy naftowej i wyznaczania rzeczywistych temperatur wrzenia. System zawiera wszystko, co jest niezbędne do pełnej destylacji ropy naftowej.

Nie trzeba być ekspertem w dziedzinie destylacji! Proces destylacyjny jest w pełni kontrolowany przez komputer. Zaprogramowanie parametrów i automatyka umożliwiają proste prowadzenie procesu. Grzanie, odbiór frakcji, kontrola próżni i wyłączanie aparatu następuje całkowicie automatycznie.


Aparat do destylacji próżniowej wg ASTM D1160


Aparat automatyczny do destylacji wg normy D1160, sterowany z komputera PC dostarczany ze statywem do montażu. Automatyczna rejestracja temperatury par i cieczy, automatyczny pomiar objętości, sterowanie temperaturą i podciśnieniem.


Dostarczany z termostatem do sterowania temperaturą skraplacza i bocznego ramienia i skraplacza.


36-100 Wysoko wydajne systemy destylacji frakcyjnej z wirującą wstęgą


Układy do destylacji frakcyjnej serii B/R 36-100 - z wirującą wstęgą, wykorzystują wysokowydajne adiabatyczne kolumny destylacyjne o długościach odpowiednio 90cm.

Typowe zastosowania: Przemysł naftowy - jest głównym odbiorcą systemów destylacyjnych z wirującą wstęgą, aparaty te dają doskonałe możliwości frakcjonowania surowców i komponentów, destylacja ropy naftowej, destylacja frakcji naftowych, destylacja komponentów paliw, destylatów średnich, olejów bazowych i komponentów olejów smarowych, dodatkowe oczyszczanie nabytych w handlu czystych rozpuszczalników i monomerów, destylacja / oczyszczanie produktów naturalnych, oczyszczanie i destylacja dodatków smakowych i zapachowych, rozdzielanie substancji o bliskich temperaturach wrzenia.


Wysokowydajne systemy do destylacji frakcyjnej - B/R 9600


Typowe zastosowania: recykling wysokiej czystości rozpuszczalników dla HPLC, GPC i innych rozpuszczalników laboratoryjnych, oczyszczanie dostępnych w handlu rozpuszczalników, destylacja ropy naftowej i jej frakcji.


Aparaty do destylacji B/R 9600 z kolumnami destylacyjnymi gwarantują wydajność klasycznej kolumny destylacyjnej oraz znacznie zwiększoną przepustowością destylowanej próbki.