System destylacji Model B/R 800 Mikro Spinning Band Destylacji Frakcyjnej

Model B/R 800 Mikro DESTYLARKA jest kolumną adiabatyczną o średnicy 7mm i długości 20cm z taśmą wirującą.


Kolumna ma 30 teoretycznych półek, gdy stosowana jest taśma Teflonowa®. Wymiana taśmy Teflonowej® na taśmę metalową dla substancji w wyższej temperaturze wrzenia jest bardzo łatwa.


Wyjątkowe, minimalne zatrzymanie substancji w kolumnie pozwala na rozdestylowanie tak niewielkich próbek wsadu jak 5 ml. Mikro destylarka zawiera ręcznie obsługiwany 5-miejscowy kolektor z 4 ml odbieralnikami. Można też pracować z próżnią.


Mikro destylarka jest bardzo łatwa w obsłudze, co czyni ją również doskonałym narzędziem dla nauczania i uczenia się technik destylacyjnych. Studenci mogą zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w technikach separacji metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym i próżnią. Studenci mogą również studiować technikę półek. Mikro destylarka jest doskonałym narzędziem fundamentalnych doświadczeń z trudna techniką separacji jaką jest destylacja.


Typowe zastosowania
  • Badawcze i dydaktyczne
  • Destylacja próbek mikro- np. 5ml
  • Oczyszczanie nabytych w handlu chemikaliów, rozpuszczalników lub monomerów
  • Destylacja ropy naftowej i produktów destylacji
  • Destylacja i oczyszczanie produktów syntezy
  • Destylacja i oczyszczanie dodatków smakowych i zapachowych
  • Rozdział substancji o temperaturach bliskich wrzenia