Wysokowydajne systemy do destylacji frakcyjnej - B/R 9600

Typowe zastosowania

Recykling wysokiej czystości rozpuszczalników dla HPLC, GPC i innych rozpuszczalników laboratoryjnych Oczyszczanie dostępnych w handlu rozpuszczalników Destylacja ropy naftowej i jej frakcji.


Aparaty do destylacji B/R 9600 z kolumnami destylacyjnymi gwarantują wydajność klasycznej kolumny destylacyjnej oraz znacznie zwiększoną przepustowością destylowanej próbki. Oferujemy rozmaitość rozwiązań: kolumny z wirującą wstęgą i kolumny upakowane z możliwością sterowania ręcznego i automatycznego. Kolumny mogą być zakupione z pojedynczymi odbieralnikami, oraz z automatycznymi lub ręcznie obsługiwanymi 4-miejscowymi odbieralnikami frakcji. Wszystkie produkowane kolumny mogą pracować pod próżnią. Doświadczony operator może prowadzić destylację poniżej ciśnienia 0.5 tora. Do systemów destylacyjnych oferowana jest odpowiednia obudowa lub przenośny stojak. Kolumna wraz systemem może być też montowana na istniejącym już w laboratorium stelażu. Oferowane pojemności kolb na próbkę: od 1 do 2000 litrów.


Automatyka i akcesoria
Mikroprocesor M690

Mikroprocesor eliminuje większość czasochłonnych operacji użytkownika w czasie monitorowania i obsługi procesu destylacji. Wywołuje się jeden z 19 zachowanych w pamięci programów i mikroprocesor prowadzi destylację. Każdy program może zapamiętać do ośmiu frakcji. Dla każdej frakcji można zaprogramować temperatury cięcia (początek i koniec), prędkość grzania, stosunek reflux i czas ustalania równowagi. Programowane są również początek i koniec destylacji. Procesor pozwala na edycję dowolnych parametrów w czasie trwania destylacji.


System regulacji próżni VAC-1000

VAC-1000 jest kompletnym, wolnostojącym układem regulacji próżni, zawiera 5-dekadowy przetwornik ciśnieniowy, proporcjonalny zawór kontrolny, rozgałęzienie do pułapki próżni, 2-stanową pompę mechaniczną i to wszystko jest montowane na ruchomym stelażu przystosowanym do przewożenia i manewrowania w laboratorium.

System VAC-1000 może byś stosowany z kolumnami sterowanym ręcznie lub automatycznie.


Automatycznie i ręcznie obsługiwany odbieralnik frakcji.

Model B/R 7708-4 jest czteromiejscowym automatycznym kolektorem, odbieralnikiem frakcji. Standardowe wielkości odbieralników w układach destylacji 9400 & 9600 to: 50 ml, 100 ml, 250 ml & 500 ml. Odbieralniki 100 ml mogą być stosowane w czteromiejscowym kolektorze-odbieralniku. Automatyczny kolektorodbieralnik frakcji może być stosowany tylko przy współpracy z mikroprocesorem M690. Model B/R 740 jest ręcznie obsługiwanym kolektorem odbierania frakcji. Jako kolektor może posiadać odbieralniki dowolnej wielkości. Model 740 musi być ręcznie obracany od odbieralnika do odbieralnika Obsługiwany ręcznie kolektor nie wymaga mikroprocesora.


Obudowa i montaż

B/R oferuje rozmaite możliwości i opcje montażu kolumn destylacyjnych i systemów. Model B/R 461 jest klasyczną obudową systemu w pełni zabezpieczającą kolumnę destylacyjną, kolbę z próbką i kolektorodbieralnik. Mikroprocesor jest montowany na bocznej ścianie obudowy. Modele B/R 464-36 i 464-24 to otwarte struktury ramowe (stelaże) dla zamontowania kolumny destylacyjnej. Systemy ramowe są przenośne i zapewniają otwarty i łatwy dostęp do każdej części kolumny destylacyjnej. Mikroprocesor i odbieralnik frakcji są montowane również w systemie ramowym.


Łaźnia recyrkulacyjna

Modele B/R 9600 wymagają chłodzenia kolumny kondensera. Zimna woda wodociągowa może być łatwo podłączona do kolumny kondensera. Producent oferuje też grzane i chłodzone łaźnie recyrkulacyjne dla łatwiejszej i bardziej precyzyjnej kontroli temperatury kondensera.