Mini System Destylacyjny Do Ropy Naftowej Destylacja Frakcyjna na Małą Skalę - B/R 36-100


Główne zastosowania:
 • Ropa Naftowa
 • Środkowa Frakcja Destylacyjna
 • Olej Napędowy
 • Frakcje Ciężkie
 • Inne Produkty Petrochemiczne
 • Destylacja Próżniowa

Badanie Ropy Naftowej:

Dzięki małej ilości próbki i łatwej obsłudze stworzono idealne narzędzie do przeprowadzenia destylacji ropy naftowej i wyznaczania rzeczywistych temperatur wrzenia. Mini System Destylacyjny Do Ropy Naftowej zawiera wszystko, co jest niezbędne do pełnej destylacji ropy naftowej.


Łatwość obsługi: Nie trzeba być ekspertem w dziedzinie destylacji! Proces destylacyjny jest w pełni kontrolowany przez komputer. Zaprogramowanie parametrów i automatyka umożliwiają proste prowadzenie procesu.Grzanie, odbiór frakcji, kontrola próżni i wyłączanie aparatu następuje całkowicie automatycznie.

Małe ilości próbek: Do systemu wprowadza się próbki w ilości od 30 ml do 1 l. Mniej niż 1 ml próbki pozostaje “zawieszony” w kolumnie destylacyjnej. Umożliwia to przeprowadzenie destylacji bardzo małych ilości próbek.
Oprogramowanie bazujące na systemie operacyjnym Windows jest intuicyjne i prowadzi użytkownika przez proces destylacyjny krok po kroku. Pytania w czasie startu urządzenia powiadamiają operatora, by przeprowadził sprawdzenia bezpieczeństwa przed rozpoczęciem procesu destylacji. Parametry destylacyjne mogą być modyfikowane w dowolnym czasie w trakcie trwania procesu.


Odbieralnik Frakcji
 • Automatyczny odbiór frakcji bazujący na temperaturze par
 • Do 8 frakcji dla każdego z poziomów próżni
 • Odbieralniki są to cylindry miarowe
 • Dostępność różnych objętości

Skraplacz
 • Zakres od -20 °C do 100 °C
 • Kontrolowana temperatura ramienia zbiorczego przkolektorze frakcji

System Próżniowy
 • Zakres od 1.0 do 100 mmHg dla destylacji do 400 ºC.
 • Zakres od 0.10 do 1.00 mmHg dla destylacji do 500 ºC.
 • Dostępne dodatkowe zakresy
 • Automatyczna regulacja dla zaprogramowanego poziomu próżni
 • Zawiera pompę próżniową, zawór kontrolny, czujnik ciśnienia i cold trap
 • Opcja – automatyczny cold trap eliminuje konieczność użycia suchego lodu.


Kolumna Zastosowanie i wykorzystanie możliwości aparatury
36-100-90 Najlepszy rozdział składników
36-100-60 Dobór mocy grzania i wysoka temperatura końcowa
36-100-45 Najwyższa możliwa temperatura końcowa


Automatyczna Kontrola
 • Automatyczna kontrola procesu destylacji
 • Automatyczna rejestracja danych destylacyjnych
 • Intuicyjne oprogramowanie bazujące na systemie Windows prowadzące krok po kroku